Stanica površinskih voda: DEGURIĆ

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA DEGURIĆ
  REKA GRADAC
  SLIV KOLUBARA
  GODINA OSNIVANJA 1953
  KOTA “0” (m n.J.m.) 201.44
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 3.5
  POVRŠINA SLIVА (km2) 159
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1954
  limnigraf od (god.): 1980
  digitalno registrovanje od (god.): -
   
  merenje proticaja od (god.): 1953
  merenje temperature vode od (god.): -
  protok suspendovanog nanosa od (god.): -
  ledene pojave od (god.): 1961
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): -
  način izveštavanja:
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ