Stanica površinskih voda: BOGOVAĐA

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA BOGOVAĐA
  REKA LJIG
  SLIV KOLUBARA
  GODINA OSNIVANJA 1951
  KOTA “0” (m n.J.m.) 109.43
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 7.25
  POVRŠINA SLIVА (km2) 679
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1951
  limnigraf od (god.): 1977
  digitalno registrovanje od (god.): 2003
   
  merenje proticaja od (god.): 1955
  merenje temperature vode od (god.): -
  protok suspendovanog nanosa od (god.): -
  ledene pojave od (god.): 1953
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): 1981
  način izveštavanja: radio veza
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ