Stanica površinskih voda: MAJUR

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA MAJUR
  REKA LUGOMIR
  SLIV VELIKA MORAVA
  GODINA OSNIVANJA 1973
  KOTA “0” (m n.J.m.) 123.29
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 9.61
  POVRŠINA SLIVА (km2) 427
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1948
  limnigraf od (god.): 1984
  digitalno registrovanje od (god.): 2007
   
  merenje proticaja od (god.): 1924
  merenje temperature vode od (god.): -
  protok suspendovanog nanosa od (god.): -
  ledene pojave od (god.): -
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): -
  način izveštavanja:
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ