Stanica površinskih voda: JAGODINA

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA JAGODINA
  REKA BELICA
  SLIV VELIKA MORAVA
  GODINA OSNIVANJA 1957
  KOTA “0” (m n.J.m.) 115.34
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 9.5
  POVRŠINA SLIVА (km2) 193
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1958
  limnigraf od (god.): 1959
  digitalno registrovanje od (god.): -
   
  merenje proticaja od (god.): 1958
  merenje temperature vode od (god.): -
  protok suspendovanog nanosa od (god.): -
  ledene pojave od (god.): 1966
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): 1981
  način izveštavanja:
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ