Stanica površinskih voda: BORAČ

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA BORAČ
  REKA BORAČKA
  SLIV GRUŽA
  GODINA OSNIVANJA 1975
  KOTA “0” (m n.J.m.) 345.15
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 8.5
  POVRŠINA SLIVА (km2) 31.5
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1975
  limnigraf od (god.):
  digitalno registrovanje od (god.):
   
  merenje proticaja od (god.): 1975
  merenje temperature vode od (god.): 1975
  protok suspendovanog nanosa od (god.): 1975
  ledene pojave od (god.): 1979
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.):
  način izveštavanja:
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ