Stanica površinskih voda: POŽEGA

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA POŽEGA
  REKA SKRAPEŽ
  SLIV ĐETINjA
  GODINA OSNIVANJA 1922
  KOTA “0” (m n.J.m.) 305.76
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 3.8
  POVRŠINA SLIVА (km2) 630
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1923
  limnigraf od (god.): 1976
  digitalno registrovanje od (god.): -
   
  merenje proticaja od (god.): 1923
  merenje temperature vode od (god.): -
  protok suspendovanog nanosa od (god.): -
  ledene pojave od (god.): -
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): 1965
  način izveštavanja:
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ