MОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ СЛЕДЕЋЕ АГРОМЕТЕОРОЛОШКЕ БИЛТЕНЕ, ПРЕГЛЕДЕ И АНАЛИЗЕ:

Седмодневни агрометеоролошки билтен
Приказ најзначајнијих карактеристика услова за раст и развиће или зимско мировање важнијих пољопривредних култура у претходном седмодневном периоду (период понедељак-недеља). Графички прилог са подацима о залихама продуктивне влаге у земљишту и вредностима других агрометеоролошких параметара по данима за одабрана места у Србији. Осврт на утицај очекиваних временских прилика у наредном периоду (према краткорочној/средњерочној прогнози времена) на стање пољопривредних култура и обављање радова у пољу.
Декадни агрометеоролошки преглед
Преглед нумеричких вредности агрометоролошких параметара или њихових квалитативних оцена које су одређене за протеклу декаду. Одабрани су параметри који се тичу топлотних услова у приземном слоју ваздуха и површинском слоју земљишта, падавина и услова влажности, као и осунчавања. У периоду мировања вегетације даје се и посебан приказ динамике накупљања зимске влаге у земљишту. Приликом избора места у Србији за које се дају подаци, водило се рачуна да већина значајних пољопривредних подручја буде заступљена.
Месечна агрометеоролошка информација
Анализа и оцена услова за раст, развиће и стање пољопривредних култура током месеца на основу вредности агрометеоролошких параметара и потреба биљака у датим фазама развића. Осврт на опасне метеоролошке појаве и временске непогода и њихове штетне последице у пољопривреди. Оцена повољности временских услова за обављање актуелних радова у пољу, као и на појаву и ширење биљних болести и штеточина на најзначајнијим пољопривредним културама.Агрометеоролошка прогноза на основу тренутног стања усева, њихових будућих захтева, услова за предстојеће радове у пољу и др. и средњерочне/дугорочне прогнозе времена.
Архива месечних агрометеоролошких билтена за претходних годину дана:


Годишња агрометеоролошка анализа
Годишња агрометеоролошка анализа за претходну производну годину
Сажети приказ најважнијих чињеница везаних за утицаје метеоролошких фактора на различите аспекте пољопривредне производње у Србији, као и њихове последице током периода од годину дана. Анализа се односи на производну годину: период од почетка октобра претходне године до краја септембра текуће године, односно од почетка сетве најзначајнијих озимих усева до времена жетве/бербе већине пролећних ратарских култура. Годишња агрометеоролошка анализа садржи већи број одговарајућих картографских и графичких прилога припремљених на основу вредности агрометеоролошких параметара са територије Србије.
Архива годишњих агрометеоролошких анализа:


За шест одабраних локација са територије Србије, применом агрометеоролошког модела CROP-SYST, у периоду април-октобар симулира се раст и развиће и прогнозира принос средње касног хибрида кукуруза. Билтен садржи актуелне и прогнозиране вредности евапотранспирације, падавина, влажности земљишта, прогнозу приноса кукуруза...

 

Локалитет:

 

 Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ