УСЛОВИ ВЛАЖНОСТИ - МОНИТОРИНГ СУШЕ

на основу стандардизованог индекса падавина (SPI)

karta

Датум:

31.8.2023

Оцена услова влажности на основу SPI за 1,2,3,6, и 12 месеци

(базни период 1961-2005)

Место SPI-1 SPI-2 SPI-3 SPI-6 SPI-12

Палић

МВ Н МВ МВ УВ
Сомбор
Н Н Н Н УВ
Нови Сад
Н Н С Н УВ
Зрењанин
ЈВ МВ Н УВ ЕВ
Кикинда
МВ Н Н МВ УВ
Б. Карловац
ЈВ УВ МВ УВ ЕВ
Вршац
ЕВ УВ МВ МВ ЈВ
Лозница
С УС ЈС МВ ЕВ
С. Митровица
ЈС Н Н Н УВ
Ваљево
УС Н Н МВ МВ
Београд-опс.
УВ Н Н Н УВ
Крагујевац
Н Н МВ МВ МВ

См. Паланка

МВ УВ МВ МВ ЈВ

В. Градиште

ЕВ ЈВ ЈВ ЈВ ЕВ

Црни Врх

Н Н УВ УВ ЈВ

Неготин

Н МВ УВ ЈВ УВ

Златибор

УС С МВ УВ ЈВ

Сјеница

Н Н ЈВ ЕВ ЕВ

Пожега

УС Н Н МВ Н

Краљево

Н Н МВ УВ УВ

Копаоник

Н С Н МВ ЕВ

Крушевац

УВ ЕВ ИВ ЕВ ИВ

Ћуприја

УВ Н ЕВ ЕВ ЕВ

Ниш

УВ УВ ЈВ УВ ЈВ

Лесковац

Н Н МВ ЈВ ЕВ

Зајечар

ЈВ МВ МВ Н Н

Димитровград

Н УС МВ УВ ЕВ

Врање

МВ Н Н МВ ЈВ

УСЛОВИ ВЛАЖНОСТИ НА ОСНОВУ СТАНДАРДИЗОВАНОГ ИНДЕКСА ПАДАВИНА ОДРЕЂЕНОГ ЗА ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ОД 60 ДАНА.

Вредност индекса утврђена за наведени период може се користити за оцену и праћење услова влажности у површинском слоју земљишта, односно као индикатор пољопривредне суше.Опширније о одређивању и примени SPI...

Анализа услова влажности на територији Србије за сезону, вегетациони период...

ОБЈАШЊЕЊЕ ОЗНАКАЗА КАТЕГОРИЈЕ УСЛОВА ВЛАЖНОСТИ

 

Ознака

Услови влажности

Вредност SPI

 

ИС

Изузетна суша

SPI ≤ -2.326

ЕС

Екстремна суша

-2.326 < SPI ≤ -1.645

ЈС

Јака суша

-1.645 < SPI ≤ -1.282

УС

Умерена суша

-1.282 < SPI ≤ -0.935

С

Сушно

-0.935 < SPI ≤ -0.524

Уобичајени услови влажности

Н

Нормални услови влажности

-0.524 < SPI < +0.524

МВ

Мало повећана влажност

+0.524 ≤ SPI < +0.935

УВ

Умерена повећана влажност

+0.935 ≤ SPI < +1.282

 

ЈВ

Јако влажно

+1.282 ≤ SPI < +1.645

ЕВ

Екстремно влажно

+1.645 ≤SPI < +2.326

ИВ

Изузетно влажно

SPI ≥ +2.326

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ: "Центар за управљање сушом за Југоисточну Европу - DMCSEE"

DMCSEE
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ