ДОКУМЕНТИ И ОСТАЛО


  1.   Текст огласа
  2.   Образац пријаве 30
  3.   Образац пријаве 84
  4.   Образац пријаве 98
  5.   Образац пријаве 179
  6.   Образац пријаве 194
  7.   Образац пријаве 251


Материјал за припрему за проверу посебних функционалних компетенција:

Линкови:

  Посебна функционална компетенција за област рада хидролошки послови (поступци контроле квалитета и обраде хидролошких података)

Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности ( "Службени гласник РС", број 88 од 23. новембра 2010).

Уредба о утврђивању државних мрежа метеоролошких станица, програма рада и начина извештавања државних мрежа метеоролошких станица

Уредба о раду и мрежи радарских центара у систему одбране од града и утврђивању локације радарских центара и заштитних зона тих центара, као и врстама ограничења која се могу увести у заштитним зонама

Правилник о начину израде, издавања и достављања ванредних метеоролошких и хидролошких информација и упозорења

Правилник о начину примене метода хидролошких мерења и осматрања

Инструкцијa за уписивање података са Аутоматске метеоролошке станице (АМС) у Дневник осматрања главне метеоролошке станице

Упутство за бележење података у дневник осматрања главне метеоролошке станице

Упутство за мерења и осматрања на обичној климатолошкој станици

Упутство за мерење и осматрање снежног покривача

Упутство за мерење и осматрање на падавинској станици

Упутство за шифровање метеоролошких извештаја по synop кључу на основу WMO издања из 2011. године, измена и допуна из 2015. године

Упутство за осматрања и мерења на главним метеоролошким станицамаSrpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ