BIOMEТЕОRОLОGIЈА

Biometeorologija je oblast meteorologije koja izučava uticaje vremena i klime na čoveka, životinje i biljke.

Humana biometeorologija je deo biometeorologije koji se bavi izučavanjem uticaja vremena i klime na život i zdravlje čoveka.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Biometeorološka prognoza je krajnji produkt primene istraživanja vezanih za medicinsku meteorologiju i humanu biometeorologiju. Ovo je multidisciplinarna oblast kojoj podjednak doprinos daju prognostičar, biometeorolog i lekar. Biometeorološka prognoza služi da unapredi život čoveka i da poboljša njegov osećaj zdravlja i raspoloženja. Na osnovu nje je moguće ispravno planirati aktivnosti narednih par dana.
Ukoliko je preporuka bioprognostičara da određena grupa bolesnika navedenog dana izbegava velike psihičke ili fizičke napore onda je potrebno napraviti takvu preraspodelu poslova da se oni planiraju za neki drugi dan kada će vremenska situacija za njih biti povoljnija, te će time izbeći dodatni nepovoljan uticaj na njihove tegobe uzrokovane osnovnom bolešću.
Ukoliko se prognoziraju povoljne biometeorološke prilike za određenu grupu bolesnika, potrebno je za taj dan isplanirati važnije i teže poslove, jer će dodatni povoljan uticaj vremenske situacije omogućiti i lakše i brže obavljanje tih poslova.
Veoma je značajan i psihički efekat biometeorološke prognoze na bolesnika jer ako on dobije stručno saznanje da su njegovi bolovi i tegobe pojačani usled vremenskih prilika, on može sačekati da nepovoljni uslovi prođu i očekivati smanjenje svojih tegoba.

DAVANjE NAJAVA O OPREZNOSTI ILI OPASNOSTI OD TOPLOTE ILI HLADNOĆE

U okviru biometeorološke prognoze  daju se najave opreznosti, izuzetne opreznosti, opasnosti i izuzetne opasnosti za dane kada je efektivna temperatura u granicama nepovoljnih vrednosti za čovečiji organizam. Efektivna temperatura predstavlja meru našeg subjektivnog osećaja realne temperature vazduha. Taj osećaj je značajno različit od stvarne temperature u zimskom periodu usled uticaja velike brzine vetra, a u letnjem usled velike relativne vlažnosti. Te razlike ponekad zimi dostižu i nekoliko desetina stepeni. U letnjem periodu se  daju najave određenim grupama bolesnika o sparnom vremenu koje naročito negativno  utiče na njihovo zdravstveno stanje. U saradnji sa lekarima, u ovakvim situacijama se daju i konkretne preporuke o ponašanju rizičnih grupa obolelih.

Image of a woman with a headache

MIGRENOZNE GLAVOBOLjE SU VEOMA ČESTO IZAZVANE I POJAČANE NEPOVOLjNIM VREMENSKIM USLOVIMASrpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ