TEMPERATURNI REŽIM U SRBIJI

Temperaturni ekstremi od kad postoje merenja do sada:

Najviša temperatura od + 44.9оC, izmerena je 24.07.2007. godine u Smedervskoj Palanci

Najniža temperatura od - 39.5оC, izmerena je 13.01.1985. godine u Karajukića Bunarima na Pešterskoj visoravni

Temperatura vazduha se meri na otvorenom prostoru na visini od 2 m iznad zemljine površine, i u naročitom meteorološkom zaklonu, koji termometre štiti od padavina i zračenja.

Temperaturni režim kao mera toplotnih uslova, na području Srbije je prvenstveno uslovljena Sunčevom radijacijom, geografskim položajem i reljefom. Takođe, u zavisnosti od reljefa i ekspozicija padina, svuda na području naše zemlje susrećemo odlike lokalne klime. Najveći deo teritorije Srbije pripada klimi umerenog pojasa. Jugozapadni deo Republike nalazi se na granici sredozemne suptropske i kontinentalne klime.

Prosečna godišnja temperatura vazduha za područja sa nadmorskom visinom do 300 m iznosi 10.9оC , a za područja sa nadmorskom visinom od 300 m do 500 m oko 10.0оC. U planinskim predelima od preko 1000 m  nadmorske visine srednje godišnje temperature su oko 6.0оC , a na visini preko 1500 m oko 3.0оC. Jesen je toplija od proleća. Najhladniji mesec je januar sa srednjom mesečnom temperaturom u intervalu od -6.0оC u planinskim predelima do oko 0.0оC u ravničarskim delovima zemlje. Najvišu srednju januarsku temperaturu od 0.4оC ima Beograd zbog izraženog urbanog uticaja, dok područja sa nadmorskom visinom do 300 m imaju srednju januarsku temperaturu od -1.0 do 0.0оC, gde se izdvaja područje Timočke krajine i izraženih kotlina sa srednjim temperaturama u januaru i do -3.0оC. Za mesta sa nadmorskom visinom u intervalu od 300 do 500 m, srednje januarske temperature se kreću  od -3.0 do -1.0оC, a u mestima sa nadmorskom visinom preko 1000 m od -6.0 do -3.0оC.

Najtopliji mesec je jul sa srednjom mesečnom temperaturom u intervalu od 11.0 do 22.0оC. Područja sa nadmorskom visinom do 300 m imaju srednju julsku temperaturu u intervalu od 20.0 do 22.0оC, kao i neka mesta u južnoj Srbiji čija je nadmorska visinaod 400 do 500 m. Iznad  1000 m nadmorske visine, srednja julska temperatura je u intervalu od 11.0 do 16.0оC.

Najniže temperature u periodu 1961 – 1990. su registrovane u januaru i kreću se u intervalu od -35.6оC (Sjenica) do -21.0оC (Beograd). Apsolutni maksimumi temperature u posmatranom periodu izmereni su u julu i kreću se u intervalu od 37.1 do 42.3 оC.

Na slikama koje slede pokazane su varijacije srednjih maksimalnih i minimalnih temperatura za svaki mesec (obojeni stubići), dok tanke linije daju opseg apsolutnih maksimalnih i minimalnih temperaturama po mesecima za tridesetogodišnji period. Slike su urađene na osnovu dnevnih izveštaja sa GMS Novi Sad (sever zemlje), slika 1, GMS Zlatibor (planinska stanica), slika 2 i GMS Niš (jug zemlje), slika 3, iz perioda 1961 – 1990.

Dokumenti za preuzimanje
: Temperaturni režim u Srbiji  Temperaturni režim u Srbiji

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ