OPŠIRNIJE O MREŽI RA VI RCC:


Mreža regionalnih klimatskih centara (WMO RA VI RCC) uspostavljena je na 15. Zasedanju Regionalne asocijacije VI (Evropa) WMO, održanom u septembru 2009. godine u Briselu, sa idejom da obezbeđuje klimatske servise i produkte nacionalnim hidrometeorološkim službama u zemljama Regionalne asocijacije VI, među kojima je i Republika Srbija.

Regionalni klimatski centri predstavljaju integralnu komponentu Globalnog okvira za klimatske servise (GFCS), ustanovljenog na Trećoj svetskoj klimatskoj konferenciji održanoj u Ženevi 2009. godine. Globalni okvir za klimatske servise je osnovan sa idejom da povezuje naučno utemeljene klimatske prognoze i informacije sa upravljanjem rizikom od klime i adaptacijom na klimatske promene i varijabilnost klime širom sveta.

Podregionalni centar za klimatske promene za jugoistočnu Evropu (SEEVCCC), čiji je domaćin RHMZ, od samog osnivanja aktivno učestvuje u radu GFCS, kao i u sva tri noda Mreže WMO RA VI RCC, obavljajući sve obavezujuće i operativne funkcije, kao i neke visokopreporučene razvojno-istraživačke funkcije. Osnovne funkcije Centra obavljaju se kroz pružanje regionalnih klimatskih servisa vezanih za klimatske podatke, monitoring klime, dugoročnu prognozu i jačanje kapaciteta. Pored toga, Centar je zadužen za unapređenje regionalne saradnje i obavljanje razvojnih i istraživačkih aktivnosti, kao i za koordinaciju različitih programa i projekata o uticaju klimatskih promena na različite privredne sektore. Učešće u Mreži WMO RA VI RCC stoga predstavlja jedan od strateških prioriteta RHMZ-a sa aspekta unapređenja adaptacije na klimatske promene i ublažavanja njihovih negativnih efekata.

Prvi koordinacioni sastanak pilot projekta Mreže WMO RA VI RCC održan je u oktobru 2010. godine u Nacionalnoj meteorološkoj službi Nemačke, kada je Mreža WMO RA VI RCC organizovana u tri noda: za klimatske podatke, za monitoring klime i za dugoročnu prognozu. Svaki od nodova čini nekoliko nacionalnih hidrometeoroloških službi na čelu sa jednom od njih.

Drugi koordinacioni sastanak, održan oktobra 2013. godine y Nacionalnoj hidrometeorološkoj službi Rusije, označio je kraj pilot faze i početak operativne faze Mreže WMO RA VI RCC.


U organizaciji Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a pod pokroviteljstvom Svetske meteorološke organizacije (WMO), u periodu od 11. do 14. oktobra 2016. godine u Beogradu je održan Treći koordinacioni sastanak Mreže RA VI RCC i Radionica o implementaciji Mreže WMO RA VI RCC, na kojoj su učestvovala 42 predstavnika nacionalnih hidrometeoroloških službi iz 27 zemalja Regionalne asocijacije VI, kao i visoki zvaničnici WMO. Na ovim skupovima predstavljen je dosadašnji razvoj i status Mreže WMO RA VI RCC, uključujući i aktivnosti Regionalnih foruma o izgledima klime (RCOF). Kao rezultat trodnevne diskusije i razmene iskustava o načinu korišćenja produkata regionalnih klimatskih centara, zahtevima i preporukama za njihovo unapređenje, kao i mogućnostima za uspostavljanje saradnje sa drugim institucijama, donet je Implementacioni i akcioni plan Mreže regionalnih klimatskih centara za naredni period. Ovaj strateški dokument će biti prezentovan na predstojećem zasedanju Regionalne asocijacije VI WMO naredne godine (2017).


Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ