NACIONALNA METEOROLOŠKA LABORATORIJA
(Laboratorija za instrumente i metode osmatranja)Svaka zemlja članica Svetske meteorološke organizacije je dužna da obezbedi tačan i kontinuiran rad opreme koja se koristi u mreži stanica i to preme međunarodno utvrđenim kriterijumima i performansama. U tom cilju svaka meteorološka služba te zemlje osniva i obezbeđuje uslove za rad jedne nacionalne laboratorije za testiranje instrumenta i opreme, opremajuđi je sa odgovarajuđim etalonima za pojedine meteorološke parametre.
Nacionalna meteorološka laboratorija se u proteklih 50 godina postojanja, postepeno opremala i proširivala da bi mogla da prati razvoj instrumetalne opreme i postupaka merenja. Danas smo u mogućnosti da pored rada sa klasičnim instrumentima odgovorimo i svim novim tehnološkim izazovima u domenu novih meteoroloških instrumenata i opreme.
Postepena modernizacija u prethodnoj deceniji i planirani razvoj, koji je u toku, omogućuju osavremenjavanje mernih lanaca, njihovu potpunu ili delimičnu automatizaciju i na taj način i ispitivanje svih vrsta električnih, elektronskih i «inteligentnih» senzora i ispitivanje i atestiranje automatskih meteoroloških stanica. Na ovim stranicama možete da se upoznate sa opremom i metodama koji se koriste, ukupnom ponudom za ispitivanje i atestiranje meteoroloških i drugih instrumenata, kao i sa novostima iz domena metrologije i propisa primenjenih u ovoj oblasti.
U okviru prostora i nadležnosti koji pripadaju laboratoriji na lokciji Zelenog Brda na Zvezdari nalazi se i prostrana i dobro opremljena Ogledna stanica i Nacionalni centar za Sunčevo zračenje.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ