NUMERIČKA PROGNOZA VREMENANumerička prognoza vremena je kompjuterska simulacija atmosferskih procesa počevši od trenutnog stanja atmosfere. Trenutno stanje i razvoj vremenskih procesa mogu se opisati fizičkim zakonima. Matematička formulacija ovih zakona predstavlja sistem parcijalnih nelinearnih diferencijalnih jednačina koje nemaju tačna analitička rešenja, već se rešavaju numeričkim metodom konačnih razlika. Domen integracije se predstavlja trodimenzionalnom mrežom tačaka u kojima se određuju vrednosti atmosferskih parametara. Počevši od trenutnog stanja, za svaku tačku u svakom koraku vremena, rešava se sistem jednačina za određene parametre. Korak u vremenu zavisi od horizontalne rezolucije i numeričkog metoda koji se koristi za rešavanje sistema jednačina. S obzirom na domen numeričkog modela koriste se globalni , koji pokrivaju celu planetu i regionalni za ograničenu geografsku oblast. Da bismo tačno predstavili atmosferske procese, naročito u nižim slojevima atmosfere, potrebna je fina rezolucija u modelu. Predstavljanje željenih vremenskih pojava određuje rezoluciju numeričkog modela s jedne strane, a sa druge ograničenja u kompjuterskim resursima i vremenu potrebnom za operativni rad modela, kako bi se njegovi rezultati koristili u praksi. Na primer, dimenzije polja niskog ili visokog atmosferskog pritiska su reda veličine 1000km, dok su dimenzije olujnih oblaka reda veličine nekoliko kilometara. Jedan od načina za prevazilaženje ovih problema jeste korišćenje numeričkih modela visoke rezolucije za ograničenu oblast, dok se početni i bočni granični uslovi uzimaju iz globalnih modela koji imaju grublju rezoluciju.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ