Mreža stanica površinskih voda - Sliv reke BELI DRIM sa pritokama - aktivne hidrološke stanice

    Stanica   Reka Godina
osnivanja
KOTA
“0”
(m n.J.m.)
Udaljenost
od ušća
(km)
Površina
sliva
(km2)
 Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
 Izaberite ime reke za više informacija.
 1.   KPUZ   BELI DRIM 1952 351.33 59.00 2116
 2.   KRAJK   BELI DRIM 1979 296.43 22.00 3391
 3.   ĐONAJ   BELI DRIM 1964 290.61 14.60 -
 4.   VRBNICA   BELI DRIM 1923 269.87 2.30 4368
 5.   BERKOVO   ISTOČKA 1966 447.45 2.60 432
 6.   KLINA   KLINA 1957 376.7 0.85 423
 7.   DRELJE   PEĆKA BISTRICA 1957 939.37 41.00 -
 8.   PEĆ   PEĆKA BISTRICA 1953 549.58 31.40 264
 9.   KPUZ   MIRUŠA 1968 354.54 0.50 336
 10.   DEČANI   DEČANSKA BISTRICA 1951 675.19 29.80 114
 11.   ĐAKOVICA   ERENIK 1957 335.23 8.00 455
 12.   PIRANE   TOPLUHA 1964 298.79 0.80 512
 13.   PRIZREN   PRIZRENSKA BISTRICA 1950 483.72 18.00 158
 14.   VLAŠNJA   PRIZRENSKA BISTRICA 1980 306.44 2.30 561
 15.   ORĆUŠA   PLAVSKA 1952 771.44 0.50 252
 16.   MLIKE   BRODSKA 1962 845.93 4.90 75.3
 17.   KRUŠEVO   RESTELIČKA 1952 847.53 10.00 -

Mreža stanica površinskih voda - Sliv reke BELI DRIM sa pritokama - ukinute hidrološke stanice

    Stanica   Reka Godina
osnivanja
Godina
završetka
rada
KOTA
“0”
(m n.J.m.)
Udaljenost
od ušća
(km)
Površina
sliva
(km2)
 Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
 Izaberite ime reke za više informacija.
 1.   RADAVAC   BELI DRIM 1952 1979 560.45 - 1
 2.   SVANJSKI MOST   BELI DRIM 1946 1953 323 48 3045
 3.   ROGOVO   BELI DRIM 1979 1993 308.46 46 3140
 4.   TERZISKI MOST   ERENIK 1950 1961 321.89 2.2 519
 5.   ZOJIĆI   TOPLUHA 1957 1963 304 2.75 395
 6.   DUŠANOV MOST   PRIZRENSKA BISTRICA 1968 1999 483.72 - 158
 7.   MIRUŠA   MIRUŠA 1968 1992 498.2 18.5 126.5
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ