Direktor RHMZ Telefon:
+381 (0)11
Telefaks:
+381 (0)11
E-mail:
Prof. dr Jugoslav Nikolić, dipl. met. 3050 - 923 3050 - 847 office@hidmet.gov.rs
• Međunarodna saradnja i odnosi sa javnošću 3050 - 851
miksa.jovanovic@hidmet.gov.rs
Meteorologija/Hidrologija Telefon:
+381 (0)11
Telefaks:
+381 (0)11
E-mail:
Sektor za hidrometeorološki sistem rane najave i vazduhoplovnu meteorologiju
Pomoćnik direktora:
• Bdenje 2545 - 846 bdenje@hidmet.gov.rs
• Vremenske prognoze 2542 - 184
3050 - 968
bdenje@hidmet.gov.rs
• Hidrološke prognoze 3050 - 904 2542 - 746 srhydra@hidmet.gov.rs
Sektor za hidrometeorološku tehničku infrastrukturu i operativne sisteme
Pomoćnik direktora: Irena Basalić 3050 - 823 3050 - 821 irena.basalic@hidmet.gov.rs
Sektor za razvoj i programe i projekte Evropske unije
Pomoćnik direktora:
• Projekti EU 3050 - 828 zoran.krajinovic@hidmet.gov.rs
• Radar 2545 - 595 3050 - 916
Meteorologija Telefon:
+381 (0)11
Telefaks:
+381 (0)11
E-mail:
Sektor za meteorološki osmatrački sistem
Pomoćnik direktora: Predrag Petković 3050 - 860 2545 - 087 predrag.petkovic@hidmet.gov.rs
• Meteorološka laboratorija 3050 - 906 meteolab@hidmet.gov.rs
• Klimatološki podaci 3050 - 852
Sektor Nacionalnog centra za klimatske promene
Pomoćnik direktora: Goran Pejanović 2066 - 900 goran.pejanovic@hidmet.gov.rs
• Agrometeorologija 3050 - 856 agromet@hidmet.gov.rs
Hidrologija Telefon:
+381 (0)11
Telefaks:
+381 (0)11
E-mail:
Sektor za hidrološki osmatrački sistem i analize
Pomoćnik direktora: Mr Slavimir Stevanović 3050 - 823 3050 - 821 slavimir.stevanovic@hidmet.gov.rs
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ