Hidrološka tendencija za sliv Toplica

 Hidrološka karta sliva reke Toplica

Hidrološka tendencija
07.08.2020.   08.08.2020.   09.08.2020.  
Vodostaj
Hidrološka tendencija
07.08.2020.   08.08.2020.   09.08.2020.  
Vodostaj
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  08.08.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  01:00
 Padavine u poslednjem času:  0.11 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.11 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  08.08.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  01:00
 Vlažnost:  100 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  08.08.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  01:00
 Temperatura:  13.78 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  07.08.2020
 Temperatura:  13.89 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  08.08.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  01:00
 Padavine u poslednjem času:  2.36 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  2.36 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  08.08.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  01:00
 Vlažnost:  98 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  08.08.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  01:00
 Temperatura:  16.54 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  07.08.2020
 Temperatura:  18.05 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:   mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Vlažnost:  0 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Temperatura:  0.00 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  07.04.2020
 Temperatura:  2.62 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  08.08.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  01:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  08.08.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  01:00
 Vlažnost:  100 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  08.08.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  01:00
 Temperatura:  16.29 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  07.08.2020
 Temperatura:  15.79 °C
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ