Hidrološka tendencija za sliv Toplica

 Hidrološka karta sliva reke Toplica

Hidrološka tendencija
24.05.2020.   25.05.2020.   26.05.2020.  
Vodostaj
Hidrološka tendencija
24.05.2020.   25.05.2020.   26.05.2020.  
Vodostaj
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  25.05.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  09:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  25.05.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  09:00
 Vlažnost:  63 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  25.05.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  09:00
 Temperatura:  9.47 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  25.05.2020
 Temperatura:  8.96 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  25.05.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  09:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  25.05.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  09:00
 Vlažnost:  61 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  25.05.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  09:00
 Temperatura:  14.17 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  23.05.2020
 Temperatura:  12.41 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:   mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Vlažnost:  0 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Temperatura:  0.00 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  07.04.2020
 Temperatura:  2.62 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  25.05.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  09:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.56 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  25.05.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  09:00
 Vlažnost:  68 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  25.05.2020
 Vreme poslednjeg podatka:  09:00
 Temperatura:  13.91 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  23.05.2020
 Temperatura:  11.39 °C
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ