Prognoza vodostaja: NEDELJA  21.07.2024  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK 
21.07. 22.07. 23.07. 24.07. 25.07.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 230 219 218 220 231 500 700
 DUNAV  APATIN 311 299 297 300 308 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 287 279 267 266 270 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 288 280 273 263 268 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 257 246 235 228 228 450 700
 DUNAV  ZEMUN 288 284 281 279 277 550 650
 DUNAV  PANČEVO 312 308 305 303 301 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 183 184 184 185 185 550 750
 TISA  SENTA 252 252 252 253 253 600 800
 TISA  TITEL 255 242 242 235 229 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 37 42 40 38 44 650 750
 SAVA  ŠABAC -63 -58 -60 -62 -56 400 500
 SAVA  BEOGRAD 240 236 233 231 229 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -199 -195 -199 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -98 -94 -97 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN ** 5 2 6 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -340 -343 -346 -348 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -152 -153 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -135 -130 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 21.07.2024. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju do Novog Sada, nizvodno u stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.
Vodostaji na Dunavu su u domenu srednjih i srednje niskih, na Tisi su u domenu srednje niskih, na Savi su u domenu niskih i srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 26.9 °S, na Savi oko 30.1 °S, na Velikoj Moravi oko 26.8 °S, na Tisi oko 28.0 °S i na banatskim vodotocima oko 28.5 °S, što je nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ