Prognoza vodostaja: PONEDELJAK  05.06.2023  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK 
05.06. 06.06. 07.06. 08.06. 09.06.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 245 227 222 221 225 500 700
 DUNAV  APATIN 346 327 310 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 338 309 292 278 276 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 351 331 313 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 360 341 321 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 488 470 455 442 432 550 650
 DUNAV  PANČEVO 499 481 466 453 443 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 214 211 209 - - 550 750
 TISA  SENTA 269 267 265 - - 600 800
 TISA  TITEL 413 396 381 364 349 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 546 505 470 447 426 650 750
 SAVA  ŠABAC 409 368 333 311 290 400 500
 SAVA  BEOGRAD 452 437 424 412 404 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN 48 25 20 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 151 140 130 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 257 251 230 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -55 -50 -56 -70 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC 54 48 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA 73 54 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 05.06.2023. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u porastu sa tendencijom opadanja naredna dva dana.

Vodostaji na Dunavu su u domenu srednjih i srednje visokih, na Savi u domenu srednje visokih, na Tisi u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu srednje niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 20.4 °S, na Savi oko 18.2°S, na Velikoj Moravi oko 16.5 °S, na Tisi oko 21.0 °S i na banatskim vodotocima oko 20.0 °S, što je oko i nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.
Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ