Prognoza vodostaja: UTORAK  04.10.2022  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA 
04.10. 05.10. 06.10. 07.10. 08.10.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 108 130 186 270 287 500 700
 DUNAV  APATIN 187 207 267 350 366 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 160 184 206 258 340 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 160 182 206 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 155 176 197 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 266 281 299 319 341 550 650
 DUNAV  PANČEVO 290 305 323 343 365 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 207 225 240 - - 550 750
 TISA  SENTA 259 269 279 - - 600 800
 TISA  TITEL 199 220 240 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 284 315 330 335 323 650 750
 SAVA  ŠABAC 140 169 183 189 179 400 500
 SAVA  BEOGRAD 227 242 260 280 302 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -179 -182 -184 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -77 -79 -81 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN -4 -6 -8 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -345 -346 -344 -340 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -129 -130 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -127 -129 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 03.10.2022. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem porastu i stagnaciji sa tendencijom porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana.

Vodostaji na Dunavu su u domenu srednje niskih i srednjih, na Tisi i Savi u domenu srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 15.8 °S, na Savi oko 16.9 °S, na Velikoj Moravi oko 15.6 °S, na Tisi oko 15.7 °S i na banatskim vodotocima oko 16.3 °S, što je nešto ispod prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.
Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ