Prognoza vodostaja: PETAK  20.05.2022  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK 
20.05. 21.05. 22.05. 23.05. 24.05.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 129 136 139 132 125 500 700
 DUNAV  APATIN 206 214 219 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 186 193 201 206 202 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 193 192 195 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 192 191 194 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 296 292 290 291 293 550 650
 DUNAV  PANČEVO 318 314 312 313 315 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 230 222 210 - - 550 750
 TISA  SENTA 281 275 266 - - 600 800
 TISA  TITEL 250 249 251 253 256 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 180 186 177 170 160 650 750
 SAVA  ŠABAC 61 67 58 51 41 400 500
 SAVA  BEOGRAD 255 251 249 250 252 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -146 -150 -155 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -53 -57 -60 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 25 17 14 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -316 -314 -318 -322 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -124 -120 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -93 -103 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 20.05.2022. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem porastu i stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu, Tisi i Savi u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 19.8 °S, na Savi oko 20.3 °S, na Velikoj Moravi oko 16.5 °S, na Tisi oko 19.8 °S i na banatskim vodotocima oko 19.7 °S, što je oko prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.
Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ