Prognoza vodostaja: PONEDELJAK  30.01.2023  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK 
30.01. 31.01. 01.02. 02.02. 03.02.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 122 114 107 98 90 500 700
 DUNAV  APATIN 207 198 189 181 174 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 203 190 182 176 171 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 241 226 216 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 303 293 283 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 482 480 476 470 463 550 650
 DUNAV  PANČEVO 489 487 483 477 470 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 479 474 469 - - 550 750
 TISA  SENTA 475 470 465 - - 600 800
 TISA  TITEL 423 415 405 398 393 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 605 590 580 568 559 650 750
 SAVA  ŠABAC 459 444 435 423 414 400 500
 SAVA  BEOGRAD 454 452 448 442 435 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -24 -55 -75 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 80 55 35 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 181 150 125 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -87 -130 -155 -170 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -27 -30 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA 21 -5 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 30.01.2023. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u manjem opadanju sa tendencijom opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu su u domenu od srednjih do visokih, na Savi u domenu visokih, na Tisi u domenu srednje visokih, a na Velikoj Moravi u domenu srednje niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 4.2 °S, na Savi oko 4.8 °S, na Velikoj Moravi oko 4.1 °S, na Tisi oko 4.9 °S i na banatskim vodotocima oko 4.0 °S, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.
Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ