Prognoza vodostaja: ČETVRTAK  26.05.2022  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK 
26.05. 27.05. 28.05. 29.05. 30.05.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 148 152 170 190 195 500 700
 DUNAV  APATIN 224 235 250 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 199 214 226 245 258 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 200 196 218 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 184 186 198 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 274 272 271 271 274 550 650
 DUNAV  PANČEVO 297 295 294 294 297 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 201 195 190 - - 550 750
 TISA  SENTA 260 255 250 - - 600 800
 TISA  TITEL 227 226 229 240 251 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 143 157 151 145 135 650 750
 SAVA  ŠABAC 25 39 33 27 17 400 500
 SAVA  BEOGRAD 232 230 229 229 231 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -166 -163 -160 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -70 -68 -66 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 6 10 12 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -332 -327 -323 -320 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -127 -133 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -112 -110 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 26.05.2022. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu i Tisi u domenu srednje niskih, na Savi u domenu niskih i srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 20.4 °S, na Savi oko 21.3 °S, na Velikoj Moravi oko 19.5 °S, na Tisi oko 20.8 °S i na banatskim vodotocima oko 20.1 °S, što je nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.
Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ