Prognoza vodostaja: ČETVRTAK  19.05.2022  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK 
19.05. 20.05. 21.05. 22.05. 23.05.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 132 130 133 135 132 500 700
 DUNAV  APATIN 208 200 198 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 188 180 178 174 180 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 196 194 188 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 194 193 187 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 298 300 298 297 296 550 650
 DUNAV  PANČEVO 321 323 321 320 319 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 239 235 225 - - 550 750
 TISA  SENTA 287 282 276 - - 600 800
 TISA  TITEL 252 253 248 245 243 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 182 178 172 165 155 650 750
 SAVA  ŠABAC 64 60 56 50 40 400 500
 SAVA  BEOGRAD 257 259 257 256 255 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -151 -146 -150 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -56 -51 -55 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 19 26 20 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -315 -313 -306 -310 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -122 -122 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -95 -80 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 19.05.2022. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem porastu i stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem porastu i stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu, Tisi i Savi u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 19.8 °S, na Savi oko 20.3 °S, na Velikoj Moravi oko 15.5 °S, na Tisi oko 19.8 °S i na banatskim vodotocima oko 19.7 °S, što je oko prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.
Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ