Prognoza vodostaja: SUBOTA  24.02.2024  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK   SREDA 
24.02. 25.02. 26.02. 27.02. 28.02.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 275 279 278 282 290 500 700
 DUNAV  APATIN 347 351 350 355 360 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 307 310 312 310 315 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 315 315 317 321 320 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 339 338 340 342 340 450 700
 DUNAV  ZEMUN 404 397 392 391 393 550 650
 DUNAV  PANČEVO 411 404 400 399 401 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 506 502 498 492 490 550 750
 TISA  SENTA 499 495 490 485 482 600 800
 TISA  TITEL 427 423 420 423 427 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 237 225 220 217 240 650 750
 SAVA  ŠABAC 126 114 110 107 129 400 500
 SAVA  BEOGRAD 356 350 345 344 346 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -151 -154 -140 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -55 -57 -40 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN - - - - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -274 -280 -282 -278 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -106 -118 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -111 -115 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 25.02.2024. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u stagnaciji i manjem kolebanju sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna tri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji i manjem opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu i Tisi su u domenu srednje visokih, na Savi u domenu od srednje niskih do srednje visokih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 8.2 °S, na Savi oko 9.2 °S, na Velikoj Moravi oko 7.3 °S, na Tisi oko 6.9 °S i na banatskim vodotocima oko 7.7 °S, što je znatno iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.
Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ