Сертификати

Децембра 2012. године, у РХМЗ је успостављен систем менаџмента квалитетом, испуњавањем захтева међународног стандарда ISO 9001:2008, док је априла 2013. године акредитована Метеоролошка лабораторија у Сектору за метеоролошки осматрачки систем задовољавајући захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 у оквирима специфицираног обима акредитације чиме је учињен значајан допринос побољшању поступања у складу са надлежностима, обавезама и овлашћењима РХМЗ. Сертификати о акредитацији са припадајућим обимима акредитације могу се наћи на сајту РХМЗ.  1.   ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА-2019 ИСО 9001 2015 (3.1 MB)
  2.   СЕРТИФИКАТ ИСО (0.5 MB)
  3.   СЕРТИФИКАТ 17025 (0.5 MB)
  4.   Обим акредитације ИСО 17025 (0.1 MB)
  5.   Решење о одређивању лица за заштиту података о личности
  6.   ДОКУМЕНТИ И ОГЛАСИ
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ