Standardne aktivnosti Sektora za hidrologiju su:
  • izvršava poslove uspostavljanja i održavanja mreže hidroloških stanica za praćenje stanja površinskih voda i podzemnih voda prve - freatske izdani;
  • vrši hidrometrijska merenja i osmatranja kvantitativnih pokazatelja stanja površinskih i podzemnih voda kao i uzimanje, pripremu i dostavljanje uzoraka za potrebe praćenja kvaliteta površinskih i podzemnih voda prve izdani;
  • vrši obradu, arhiviranje i čuvanje podataka o stanju površinskih i podzemnih voda ;
  • analizira i utvrđuje stanja površinskih i podzemnih voda;
  • uspostavlja, održava i unapređuje hidrološki informacioni sistem za prikupljanje i obradu podataka u realnom vremenu za potrebe odbrane od poplava, plovidbe i upravljanja vodoprivrednim i hidroenergetskim sistemima;
  • priprema i dostavlja hidrološke informacije, prognoze i upozorenja za potrebe odbrane od poplava, plovidbe i za potrebe međunarodne saradnje;
  • publikuje obrađene podatke u vidu godišnjaka površinskih i podzemnih voda;
  • daje mišljenja u postupku izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte koji utiču na vode ili vode utiču na njih;
  • izvršava stručne usluge.


Dokumenti za preuzimanje:

Detaljniji prikaz  Detaljniji prikaz
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ