Operativni poslovi u okviru programa rada mreže hidroloških stanica površinskih voda su sledeći:
 • svakodnevno izveštavanje na ukupno 60 profila;
 • osmatranje pojave i stanja leda na ukupno 183 profila;
 • uzimanje uzoraka i vršenje hemijskih analiza na ukupno 66 profila;
 • hidrometrijskih merenja i ispitivanje kvaliteta voda prema programu ispitivanja kvaliteta voda izvorišta prvog ranga na ukupno 33 profila;
 • svakodnevno uzimanje uzoraka za vršenje analiza nanosa na ukupno 27 profila;
 • snimanje pada vodnog ogledala na ukupno 66 profila;
 • kontrola kote nule vodomera i snimanje poprečnih profila;
 • kontrola rada osmatrača;
 • kontrola rada i čišćenje limnigrafa;
 • zamena limnigrafskih traka;
 • održavanje i intervencije na mreži stanica;
 • evidentiranje i ažuriranje arhivske građe;
 • priprema isplata honora osmatrača u mreži stanica površinskih i podzemnih voda.

Dokumenti za preuzimanje:

Detaljniji prikaz  Detaljniji prikaz


Operativni poslovi u okviru programa rada mreže hidroloških stanica podzemnih voda su sledeći:
 • Priprema programa uspostavljanja i održavanja mreže hidroloških stanica podzemnih voda;
 • Vođenje evidencija i tehničke dokumentacije o mreži hidroloških stanica podzemnih voda u Republici, kao što su tehnički podaci o stanicama, istorijat stanica, situacija stanica, hidrogeološki profili bušotina, osmatrači i drugo;
 • Vođenje evidencije o opremi i instrumentima;
 • Vođenje evidencija sa ciljem praćenja realizacije finansijskog plana;
 • Prikupljanje, evidentiranje, kontrola i arhiviranje osmotrenih i izmerenih podataka iz mreže hidroloških stanica podzemnih voda;
 • Učešće u izradi hidrološkog godišnjaka podzemnih voda, hidroloških osnova, analiza i stručnih mišljenja;
 • Planiranje merenja i uzorkovanja;
 • Standardizaciju merenja i osmatranja;
 • Optimizacija mreže hidroloških stanica podzemnih voda;
 • Izradi uputstava, praćenje razvoja metodologije hidroloških osmatranja i merenja i uvođenje novih metoda, opreme i instrumenata i obuku kadrova u cilju osavremenjivanja postupaka merenja i osmatranja u mreži stanica.

Dokumenti za preuzimanje:

Detaljniji prikaz  Detaljniji prikaz
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ