Standardne aktivnosti odeljenja za hidroloske prognoze

Redovni operativni poslovi koji se obavljaju 365 dana u godini:

 • Permanentno praćenje i analiza stanja nivoa voda i ledenih pojava na rekama;
 • Prikupljanje podataka u realnom vremenu sa nacionalne mreže izveštajnih hidroloških stanica i iz podunavskih zemalja;
 • Priprema i dostavljanje podataka u saglasnosti sa međunarodnim standardima i obavezama vezanim za razmenu hidroloških podataka;
 • Obrada i analiza hidroloških podataka, meteoroloških podataka i prognoza i izrada hidroloških prognoza i upozorenja;
 • Izdavanje prognoza opasnih pojava na rekama (poplavnih talasa, malih voda i nagomilavanja leda) sa upozorenjima;
 • Izdavanje dnevnih i nedeljnih biltena o stanju na rekama; ažuriranje Web site-a;
 • Modernizacija i održavanje funkcionalnosti hidrološkog informaciono- prognostičkog sistema u realnom vremenu.

Specijalni poslovi koji se izvršavaju u toku izuzetnih pojava na rekama:

 • Uvođenje stalnih dežurstva za vreme trajanja vanrednih hidrometeoroloških pojava za potrebe konstantnog praćenja padavina i stanja nivoa voda i leda na rekama;
 • Izrada i dostavljanje posebnih upozorenja i prognoza za profile merodavne za odbranu od poplava na rekama;
 • Analiza i priprema izveštaja o hidrometeorološkim uslovima koji su izazvali opasne pojave na rekama, kvalitetu izdatih informacija, upozorenja i prognoza kao i o aktivnostima Odeljenja tokom sprovođenja odbrane.

Metodološki poslovi:

 • Razvoj i primena različitih metoda, modela i procedura za hidrološko prognoziranje.

Dokumenti za preuzimanje:

Detaljniji prikaz  Detaljniji prikaz
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ