Mreža stanica površinskih i podzemnih voda
Prikaz organizacione šeme upravljanja mrežom hidroloških stanica i slivova većih reka, raspored hidroloških stanica za praćenje karakteristika režima površinskih i podzemnih voda. Osnovni tehnički podaci i programi koji se realizuju na hidrološkim stanicama.
Delatnost
Odeljenje za hidrološka merenja i osmatranja izvršava programe sistematskog osmatranja i merenja na hidrološkim stanicama površinskih i podzemnih voda prve izdani. U tom cilju odeljenje, preko svojih terenskih jedinica ( hidrološke reonske stanice i glavne hidrološke stanice) vrši nadzor i održavanje mreže hidroloških stanica u skladu sa planiranimm razvojem. Sprovođenje programa sistematskog osmatranja i merenja ima za cilj utvrđivanje i registrovanje promena kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika površinskih i podzemnih voda.
Mreža stanica površinskih voda
Karte hidroloških reonskih stanica i slivova. Raspored stanica po reonskim stanicama i slivovima većih reka. Osnovi podaci o stanicama površinskih voda.
Mreža stanica podzemnih voda
Prikaz područja na kojima se vrši praćenje režima podzemnih voda, raspored i rang stanica kao i osnovni tehnički podaci i program rada.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ