Stanica površinskih voda: PRAHOVO

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA PRAHOVO
  REKA DUNAV
  SLIV CRNO MORE
  GODINA OSNIVANJA 1925
  KOTA “0” (m n.J.m.) 29.02
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 861.000
  POVRŠINA SLIVА (km2) 577085
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1935
  limnigraf od (god.): -
  digitalno registrovanje od (god.): -
   
  merenje proticaja od (god.): -
  merenje temperature vode od (god.): 1960
  protok suspendovanog nanosa od (god.): -
  ledene pojave od (god.): 1948
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): -
  način izveštavanja: radio veza
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ