Stanica površinskih voda: VALJEVO

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA VALJEVO
  REKA KOLUBARA
  SLIV SAVA
  GODINA OSNIVANJA 1951
  KOTA “0” (m n.J.m.) 179.31
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 94.42
  POVRŠINA SLIVА (km2) 340
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1951
  limnigraf od (god.): 1980
  digitalno registrovanje od (god.): -
   
  merenje proticaja od (god.): 1954
  merenje temperature vode od (god.): -
  protok suspendovanog nanosa od (god.): -
  ledene pojave od (god.): 1956
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): -
  način izveštavanja: telefon
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ