Stanica površinskih voda: DRAŽEVAC

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA DRAŽEVAC
  REKA KOLUBARA
  SLIV SAVA
  GODINA OSNIVANJA 1950
  KOTA “0” (m n.J.m.) 71.24
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 11.41
  POVRŠINA SLIVА (km2) 3588
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1946
  limnigraf od (god.): 1991
  digitalno registrovanje od (god.): -
   
  merenje proticaja od (god.): 1952
  merenje temperature vode od (god.): 1968
  protok suspendovanog nanosa od (god.): 1958
  ledene pojave od (god.): 1950
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): 1965
  način izveštavanja: radio veza
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ