Stanica površinskih voda: OBRENOVAC

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA OBRENOVAC
  REKA KOLUBARA
  SLIV SAVA
  GODINA OSNIVANJA 1923
  KOTA “0” (m n.J.m.) 69.83
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 4.86
  POVRŠINA SLIVА (km2) 3636
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1946
  limnigraf od (god.): -
  digitalno registrovanje od (god.): -
   
  merenje proticaja od (god.): -
  merenje temperature vode od (god.): 1965
  protok suspendovanog nanosa od (god.): -
  ledene pojave od (god.): 1950
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): -
  način izveštavanja:
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ