Stanica površinskih voda: NOVI PAZAR

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA NOVI PAZAR
  REKA RAŠKA
  SLIV IBAR
  GODINA OSNIVANJA 1934
  KOTA “0” (m n.J.m.) 481.56
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 24.400
  POVRŠINA SLIVА (km2) 476.56
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1959
  limnigraf od (god.): -
  digitalno registrovanje od (god.): -
   
  merenje proticaja od (god.): 1935
  merenje temperature vode od (god.): -
  protok suspendovanog nanosa od (god.): 1984
  ledene pojave od (god.): -
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): -
  način izveštavanja:
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ