Stanica površinskih voda: BILJANOVAC

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA BILJANOVAC
  REKA JOŠANICA
  SLIV IBAR
  GODINA OSNIVANJA 1956
  KOTA “0” (m n.J.m.) 397.89
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 0.400
  POVRŠINA SLIVА (km2) 265
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1956
  limnigraf od (god.): 1962
  digitalno registrovanje od (god.): -
   
  merenje proticaja od (god.): 1923
  merenje temperature vode od (god.): -
  protok suspendovanog nanosa od (god.): -
  ledene pojave od (god.): 2001
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): -
  način izveštavanja:
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ