Stanica površinskih voda: VISOKA

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA VISOKA
  REKA KOSANICA
  SLIV TOPLICA
  GODINA OSNIVANJA 1952
  KOTA “0” (m n.J.m.) 376.38
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 7.500
  POVRŠINA SLIVА (km2) 370
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1953
  limnigraf od (god.): 1957
  digitalno registrovanje od (god.): -
   
  merenje proticaja od (god.): 1952
  merenje temperature vode od (god.): -
  protok suspendovanog nanosa od (god.): 1983
  ledene pojave od (god.): 1986
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): -
  način izveštavanja:
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ