Stanica površinskih voda: NIŠ

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA NIŠ
  REKA NIŠAVA
  SLIV JUŽNA MORAVA
  GODINA OSNIVANJA 1922
  KOTA “0” (m n.J.m.) 187.88
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 17.500
  POVRŠINA SLIVА (km2) 3870
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1923
  limnigraf od (god.): 1958
  digitalno registrovanje od (god.): 2006
   
  merenje proticaja od (god.): 1923
  merenje temperature vode od (god.): 1957
  protok suspendovanog nanosa od (god.): 1957
  ledene pojave od (god.): 1948
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): 1981
  način izveštavanja: telefon
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ