Карактеристичне вредности: ВОДОСТАЈ (cm)        >> ТЕМПЕРАТУРА    >> ПРОТИЦАЈ


  Река: Дунав, Хидролошка станица: Бездан, период обраде 1946 - 2015 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -63 -40 -14 -6 14 35 -20 -97 -86 -71 -77 -69
  Средња месечна: 179 198 249 310 312 321 292 228 164 117 126 154
  Максимална месечна: 573 586 672 736 699 776 753 714 648 515 563 600
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -142,  07.01.1909.  Апсолутни макс.: 776,  24.06.1965.

  Река: Дунав, Хидролошка станица: Бoгоjeвo, период обраде 1946 - 2015 година
  МЕСЕЦ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна -25 12 33 55 72 100 28 -36 -40 -29 -30 -66
  Средња месечна 207 227 278 349 356 362 335 270 208 166 177 196
  Максимална месечна 564 598 708 792 770 817 791 740 734 500 589 610
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -66,  30.12.1946.  Апсолутни макс.: 817,  15.06.1965.

  Река: Дунав, Хидролошка станица: Нови Сад, период обраде 1946 - 2015 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -68 -20 16 41 114 101 33 -5 -28 -63 -65 -60
  Средња месечна: 207 226 282 351 341 334 301 242 187 155 171 195
  Максимална месечна: 528 573 652 745 685 778 777 620 625 483 554 533
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -134,  10.01.1909.  Апсолутни макс.: 778,  29.06.1965.

  Река: Дунав, Хидролошка станица: Земун, период обраде 1972 - 2015 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 53 74 108 105 172 195 108 103 76 77 -8 8
  Средња месечна: 324 332 373 433 405 366 319 278 264 271 291 322
  Максимална месечна: 560 604 757 783 702 692 688 495 516 611 632 596
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -8,  29.11.1983.  Апсолутни макс.: 783,  16.04.2006.

  Река: Дунав, Хидролошка станица: Смедерево, период обраде 1972 - 2015 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 213 230 270 272 320 343 287 270 270 220 166 206
  Средња месечна: 476 479 506 546 527 504 478 456 450 451 460 478
  Максимална месечна: 626 658 804 845 762 736 734 600 604 648 680 629
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: 166,  25.11.1986.  Апсолутни макс.: 845,  16.04.2006.

  Река: Тиса, Хидролошка станица: Сента, период обраде 1976 - 2015 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 92 154 156 179 203 164 151 186 144 86 81 146
  Средња месечна: 289 299 371 451 388 326 290 275 254 250 261 276
  Максимална месечна: 672 764 831 926 884 787 774 714 492 507 663 668
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: 81,  15.11.1976.  Апсолутни макс.: 926,  21.04.2006.

  Река: Сава, Хидролошка станица: Сремска Митровица, период обраде 1946 - 2015 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 48 23 67 120 85 50 0 -19 -18 -7 2 -2
  Средња месечна: 337 343 386 431 364 271 178 114 129 188 285 347
  Максимална месечна: 778 698 777 780 866 650 588 570 602 800 754 758
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -19,  19.08.2003.  Апсолутни макс.: 866,  17.05.2014.

  Река: Сава, Хидролошка станица: Шабац, период обраде 1946 - 2015 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -60 -78 -45 24 -18 -48 -99 -116 -116 -106 -96 -103
  Средња месечна: 201 207 247 290 230 147 63 6 17 67 151 209
  Максимална месечна: 564 514 590 576 664 507 485 404 454 589 566 573
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -116,  19.08.2003.  Апсолутни макс.: 664,  17.05.2014.

  Река: Сава, Хидролошка станица: Београд, период обраде 1972 - 2015 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 3 25 61 55 123 143 58 51 26 21 -61 -42
  Средња месечна: 276 283 326 387 357 316 268 226 213 222 245 278
  Максимална месечна: 512 562 718 738 654 651 648 441 470 575 594 513
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -61,  25.11.1986.  Апсолутни макс.: 738,  16.04.2006.

  Река: Дрина, Хидролошка станица: Радаљ, период обраде 1976 - 2015 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 47 45 44 47 51 41 34 29 33 33 32 34
  Средња месечна: 196 202 216 241 227 183 139 119 122 146 184 207
  Максимална месечна: 424 597 434 592 623 418 295 272 367 480 609 660
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: 29,  15.08.2015.  Апсолутни макс.: 660,  02.12.2010.

  Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Варварин, период обраде 1946 - 2015 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -195 -172 -136 -190 -220 -230 -255 -260 -278 -252 -234 -194
  Средња месечна: 30 63 86 85 56 25 -13 -38 -41 -28 -9 17
  Максимална месечна: 470 556 498 502 560 520 359 260 312 426 392 530
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -278,  12.09.1946.  Апсолутни макс.: 560,  14.05.1965.

  Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Ћуприја, период обраде 1946 - 2015 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -82 -86 -85 -75 -47 -57 -104 -110 -115 -108 -122 -128
  Средња месечна: 94 128 158 160 128 94 56 30 27 35 55 82
  Максимална месечна: 473 700 620 606 656 590 486 348 372 506 490 634
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -128,  29.12.2015.  Апсолутни макс.: 700,  21.02.1963.

  Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Љубичевски мост, период обраде 1946 - 2015 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -337 -328 -307 -327 -298 -339 -361 -369 -376 -388 -366 -363
  Средња месечна: 73 106 142 148 108 69 20 -13 -21 -11 13 47
  Максимална месечна: 582 682 686 676 706 642 432 506 486 604 602 692
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -388,  09.10.2015.  Апсолутни макс.: 706,  04.05.1958.

  Напомена:
  Апсолутни мин. - најнижи водостај
  Апсолутни макс. - највиши водостај
  подаци за апсолутни минимум и максимум се односе на период рада хидролошке станице.
  Легенда:
  1)  Подаци обрађени за период утицаја акумулација Ђердап I на Дунаву и бране Нови Бечеј на Тиси
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English