Карактеристичне вредности: ВОДОСТАЈ (cm)        >> ТЕМПЕРАТУРА    >> ПРОТИЦАЈ


  Река: Дунав, Хидролошка станица: Бездан, период обраде 1946 - 2017 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -63 -43 -14 -6 14 10 -20 -97 -86 -71 -77 -69
  Средња месечна: 175 198 249 305 310 318 289 228 163 116 127 153
  Максимална месечна: 573 586 672 736 699 776 753 714 648 515 563 600
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -142,  07.01.1909.  Апсолутни макс.: 776,  24.06.1965.

  Река: Дунав, Хидролошка станица: Бoгоjeвo, период обраде 1946 - 2017 година
  МЕСЕЦ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна -25 12 33 55 72 58 28 -36 -40 -29 -30 -66
  Средња месечна 204 227 277 344 354 360 332 270 207 165 178 195
  Максимална месечна 564 598 708 792 770 817 791 740 734 500 589 610
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -66,  30.12.1946.  Апсолутни макс.: 817,  15.06.1965.

  Река: Дунав, Хидролошка станица: Нови Сад, период обраде 1946 - 2017 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -68 -20 16 41 114 86 33 -5 -28 -63 -65 -60
  Средња месечна: 205 226 283 347 339 332 298 242 187 154 172 195
  Максимална месечна: 528 573 652 745 685 778 777 620 625 483 554 533
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -134,  10.01.1909.  Апсолутни макс.: 778,  29.06.1965.

  Река: Дунав, Хидролошка станица: Земун, период обраде 1972 - 2017 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 53 74 108 105 172 195 108 103 76 77 -8 8
  Средња месечна: 322 333 377 428 404 364 317 278 264 270 293 322
  Максимална месечна: 560 604 757 783 702 692 688 495 516 611 632 596
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -8,  29.11.1983.  Апсолутни макс.: 783,  16.04.2006.

  Река: Дунав, Хидролошка станица: Смедерево, период обраде 1972 - 2017 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 213 230 270 272 320 343 287 270 270 220 166 206
  Средња месечна: 476 481 509 544 527 504 478 457 450 451 462 479
  Максимална месечна: 626 658 804 845 762 736 734 600 604 648 680 629
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: 166,  25.11.1986.  Апсолутни макс.: 845,  16.04.2006.

  Река: Тиса, Хидролошка станица: Сента, период обраде 1976 - 2017 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 92 154 156 179 203 164 151 186 144 86 81 146
  Средња месечна: 287 302 372 443 383 323 288 274 253 249 262 277
  Максимална месечна: 672 764 831 926 884 787 774 714 492 507 663 668
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: 81,  15.11.1976.  Апсолутни макс.: 926,  21.04.2006.

  Река: Сава, Хидролошка станица: Сремска Митровица, период обраде 1946 - 2017 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 43 23 67 120 85 50 0 -19 -18 -7 2 -2
  Средња месечна: 332 343 389 426 363 268 176 113 129 186 285 346
  Максимална месечна: 778 698 777 780 866 650 588 570 602 800 754 758
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -19,  19.08.2003.  Апсолутни макс.: 866,  17.05.2014.

  Река: Сава, Хидролошка станица: Шабац, период обраде 1946 - 2017 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -60 -78 -45 24 -18 -48 -99 -116 -116 -106 -96 -103
  Средња месечна: 197 207 250 286 229 144 61 4 16 66 152 208
  Максимална месечна: 564 514 590 576 664 507 485 404 454 589 566 573
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -116,  19.08.2003.  Апсолутни макс.: 664,  17.05.2014.

  Река: Сава, Хидролошка станица: Београд, период обраде 1972 - 2017 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 3 25 61 55 123 143 58 51 26 21 -61 -42
  Средња месечна: 273 285 330 382 356 314 266 226 213 221 247 278
  Максимална месечна: 512 562 718 738 654 651 648 441 470 575 594 513
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -61,  25.11.1986.  Апсолутни макс.: 738,  16.04.2006.

  Река: Дрина, Хидролошка станица: Радаљ, период обраде 1976 - 2017 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 26 27 31 29 51 26 24 24 25 22 32 30
  Средња месечна: 192 200 216 238 225 181 136 117 119 143 183 205
  Максимална месечна: 424 597 434 592 623 418 295 272 367 480 609 660
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: 22,  05.10.2017.  Апсолутни макс.: 660,  02.12.2010.

  Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Варварин, период обраде 1946 - 2017 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -141 -136 -136 -190 -220 -210 -225 -242 -240 -252 -234 -162
  Средња месечна: 29 62 86 84 56 23 -13 -38 -41 -31 -9 16
  Максимална месечна: 470 556 498 502 560 520 359 260 312 426 392 530
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -278,  12.09.1946.  Апсолутни макс.: 560,  14.05.1965.

  Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Ћуприја, период обраде 1946 - 2017 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -140 -119 -85 -75 -47 -67 -120 -141 -153 -164 -122 -128
  Средња месечна: 90 125 157 156 125 91 52 26 22 31 53 79
  Максимална месечна: 473 700 620 606 656 590 486 348 372 506 490 634
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -164,  06.10.2017.  Апсолутни макс.: 700,  21.02.1963.

  Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Љубичевски мост, период обраде 1946 - 2017 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -360 -328 -307 -327 -298 -372 -376 -377 -381 -388 -366 -363
  Средња месечна: 63 98 135 137 100 59 11 -22 -30 -20 6 38
  Максимална месечна: 582 682 686 676 706 642 432 506 486 604 602 692
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -388,  09.10.2015.  Апсолутни макс.: 706,  04.05.1958.

  Напомена:
  Апсолутни мин. - најнижи водостај
  Апсолутни макс. - највиши водостај
  подаци за апсолутни минимум и максимум се односе на период рада хидролошке станице.
  Легенда:
  1)  Подаци обрађени за период утицаја акумулација Ђердап I на Дунаву и бране Нови Бечеј на Тиси
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English