Хидролошке анализе
Праћење стања и режима површинских вода на територији Србије; анализа и обрада елемената биланса вода; обрада и контрола хидролошких параметара; вођење архиве и базе хидролошких података површинских и подземних вода; припрема и издавање хидролошких података; израда хидролошких анализа, елабората и студија; израда хидролошких основа за поједине сливове, подручја и целу територију Србије и приказ генерализованих информација у форми карти, регионалних зависности и сл.; изучавање просторне и временске расподеле хидролошких величина са циљем проучавања водних ресурса; израда, одржавање и ажурирање катастра физичко-географских и хидролошких карактеристика сливова; издавање стручних мишљења; издавање хидрометеоролошких услова.
Делатност
Информација о најзначајнијим активностима Одељења за обраду хидролошких података и хидролошких анализа.
Хидролошки годишњаци - површинске воде
Преглед годишњих архива хидролошких годишњака површинских вода у PDF формату.


Документи за преузимање:

Хидролошка анализа  Хидролошка анализа за 2015. годину

Хидролошка анализа  Хидролошка анализа за 2014. годину

Хидролошка анализа  Хидролошка анализа за 2013. годину

Хидролошка анализа  Хидролошка анализа за период 2012. - јул 2013. године
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ