Станица подземних вода:  Параћин-Врапче  1НП988

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Велика Морава
 НАЗИВ: Параћин-Врапче
 ШИФРА: 1НП988
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 21.11.1977.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Велика Морава-Црница
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.52
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Велике Мораве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 43° 50’ 47”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 25’ 12”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4855870
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7533760
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Параћин
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
117-2-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 130.78
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 130.19
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.59
 ПРЕЧНИК (mm): 76/67
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 14.59
 ДУБИНА (m): 14
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 05.01.1979.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 343
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 488
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 582
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ