Станица подземних вода:  Лозовик Влашки До  1НППЛ-132

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Велика Морава
 НАЗИВ: Лозовик Влашки До
 ШИФРА: 1НППЛ-132
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.03.2002.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у профилу
 СЛИВ РЕКЕ: Велика Морава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.10
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Велике Мораве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 27’ 51”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 08’ 25”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4924425
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7511150
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Влашки До
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
099-1-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 85.32
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 84.97
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.35
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 12.35
 ДУБИНА (m): 12
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.03.2002.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 80
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 363
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 457
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ