Станица подземних вода:  Осипаоница-водна зајед.  1НП904А

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Велика Морава
 НАЗИВ: Осипаоница-водна зајед.
 ШИФРА: 1НП904А
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.04.1988.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Велика Морава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.91
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Велике Мораве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 34’ 36”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 07’ 24”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4936914
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7509794
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Осипаоница
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
080-3-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 79.81
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 79.11
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.70
 ПРЕЧНИК (mm): 76/67
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 16.70
 ДУБИНА (m): 16
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.04.1988.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 595
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 809
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 934
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Да
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ