Станица подземних вода:  Варварин-Ћићевац  1НППД-192

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Велика Морава
 НАЗИВ: Варварин-Ћићевац
 ШИФРА: 1НППД-192
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.06.2002.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у профилу
 СЛИВ РЕКЕ: Велика Морава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.68
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Велике Мораве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 43° 42’ 56”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 24’ 53”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4841325
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7533425
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Сталаћ
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
117-4-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 133.25
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.):
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m):
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m):
 ДУБИНА (m):  
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.06.2002.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 415
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 569
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 643
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ