Станица подземних вода:  Јасика-водомер  2НП195

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Западна Морава
 НАЗИВ: Јасика-водомер
 ШИФРА: 2НП195
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1987.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Западна Морава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.03
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Западне Мораве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 43° 36’ 29”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 18’ 02”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4829338
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7524262
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Крушевац
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
117-4-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 143.78
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 143.00
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.78
 ПРЕЧНИК (mm): 101/92
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 7.00
 ДУБИНА (m): 6.22
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.01.1987.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 250
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 470
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 578
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ