Станица подземних вода:  Стопања-насип  2НП198

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Западна Морава
 НАЗИВ: Стопања-насип
 ШИФРА: 2НП198
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1987.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Западна Морава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.14
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Западне Мораве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 43° 35’ 47”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 08’ 38”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4828003
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7511618
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
В.Дренова-ј
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
117-3-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 151.70
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 150.77
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.93
 ПРЕЧНИК (mm): 101/92
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 9.50
 ДУБИНА (m): 8.57
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.01.1987.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 248
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 457
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 544
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Не
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ