Станица подземних вода:  Селиште-скела  2НП202

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Западна Морава
 НАЗИВ: Селиште-скела
 ШИФРА: 2НП202
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1987.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Западна Морава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.12
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Западне Мораве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 43° 36’ 01”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 09’ 43”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4828452
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7513069
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
В.Дренова-ј
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
117-3-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 150.76
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 150.06
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.70
 ПРЕЧНИК (mm): 101/92
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 8.00
 ДУБИНА (m): 7.3
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.01.1987.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 100
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 308
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 405
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ