Станица подземних вода:  Сирча-висећи мост  2НП208

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Западна Морава
 НАЗИВ: Сирча-висећи мост
 ШИФРА: 2НП208
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1987.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Западна Морава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.03
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Западне Мораве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 43° 44’ 13”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 43’ 32”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4843666
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7477900
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Краљево
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
116-3-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 201.37
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 200.50
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.87
 ПРЕЧНИК (mm): 101/92
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 9.00
 ДУБИНА (m): 8.13
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.01.1987.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 50
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 342
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 562
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ