Станица подземних вода:    

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ:
 НАЗИВ:
 ШИФРА:
 СТАТУС: Неактивна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА:
 ОСНИВАЧ:
 ПОЛОЖАЈ:
 СЛИВ РЕКЕ:
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km):
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ:
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): ° ’ ”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): ° ’ ”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m):
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m):
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.):
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.):
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.40
 ПРЕЧНИК (mm): 101/92
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 13.00
 ДУБИНА (m): 12.6
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ:
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум):
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 327
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 589
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 722
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ:
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ