Станица подземних вода:  Крушевац-Јасика  2НПК-3

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Западна Морава
 НАЗИВ: Крушевац-Јасика
 ШИФРА: 2НПК-3
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.05.2003.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Западна Морава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.26
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Западне Мораве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 43° 36’ 20”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 18’ 03”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4829075
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7524275
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Крушевац
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
117-4-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 142.89
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 142.45
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.40
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 3.40
 ДУБИНА (m): 3
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: Главна
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
30
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.05.2003.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 233
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 238
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): СУВ
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ