Станица подземних вода:  Горња Јајина  4НП379

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Ветерница
 НАЗИВ: Горња Јајина
 ШИФРА: 4НП379
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.07.1951.
 ОСНИВАЧ: Управа ХМС Н.Р. Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Ветерница
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.22
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 42° 56’ 07”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 55’ 54”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4755002
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7576021
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Лесковац-ј
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
153-2-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 241.50
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 241.25
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.25
 ПРЕЧНИК (mm): 89/81
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 6.00
 ДУБИНА (m): 5.75
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.07.1951.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 184
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 386
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 497
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ