Станица подземних вода:  Брза  4НП386

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Ветерница
 НАЗИВ: Брза
 ШИФРА: 4НП386
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.07.1951.
 ОСНИВАЧ: Управа ХМС Н.Р. Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Ветерница
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.98
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 42° 51’ 22”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 52’ 56”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4746159
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7572094
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Вучје
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
153-2-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 293.44
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 293.04
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.40
 ПРЕЧНИК (mm): 89/81
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 15.20
 ДУБИНА (m): 14.8
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.07.1951.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 560
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 880
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 1210
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ