Станица подземних вода:  Тодоровце  4НП388

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Ветерница
 НАЗИВ: Тодоровце
 ШИФРА: 4НП388
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.07.1951.
 ОСНИВАЧ: Управа ХМС Н.Р. Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Ветерница
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.50
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 42° 52’ 31”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 51’ 55”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4748282
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7570686
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Бошњаче
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
153-2-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 267.21
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 266.81
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.40
 ПРЕЧНИК (mm): 89/81
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 5.15
 ДУБИНА (m): 4.75
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.07.1951.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 34
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 226
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): СУВ
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ