Станица подземних вода:  Горина  4НП390

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Ветерница
 НАЗИВ: Горина
 ШИФРА: 4НП390
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.07.1951.
 ОСНИВАЧ: Управа ХМС Н.Р. Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Ветерница
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.18
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 42° 51’ 00”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 51’ 19”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4745454
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7569888
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Мирошевце
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
153-2-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 283.61
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 282.71
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.90
 ПРЕЧНИК (mm): 89/81
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 9.65
 ДУБИНА (m): 8.75
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.07.1951.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 5
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 66
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 345
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ