Станица подземних вода:  Лесковац-КПД-Рударе  4НП526

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Ветерница
 НАЗИВ: Лесковац-КПД-Рударе
 ШИФРА: 4НП526
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.04.1987.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Ветерница
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.66
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 42° 58’ 13”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 57’ 49”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4758926
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7578586
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Лесковац-ј
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
153-2-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 232.12
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 231.56
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.56
 ПРЕЧНИК (mm): 76/67
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 10.30
 ДУБИНА (m): 9.74
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.04.1987.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 538
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 642
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 731
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ