Станица подземних вода:  Брадарац  6НП297

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Млава
 НАЗИВ: Брадарац
 ШИФРА: 6НП297
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.08.1950.
 ОСНИВАЧ: Управа ХМС Н.Р. Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Млава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.65
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 41’ 37”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 13’ 08”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4950075
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7517325
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Пожаревац-с
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
080-3-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 73.78
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 73.51
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.27
 ПРЕЧНИК (mm): 89/81
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 5.77
 ДУБИНА (m): 5.5
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.08.1950.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): ПОТ
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 321
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 580
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Да
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ