Станица подземних вода:  Доње Ливадице-село  1НП929А

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Велика Морава
 НАЗИВ: Доње Ливадице-село
 ШИФРА: 1НП929А
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.07.1987.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Велика Морава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.71
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Велике Мораве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 20’ 36”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 09’ 09”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4911009
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7512157
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Жабари
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
099-1-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 93.26
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 92.35
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.91
 ПРЕЧНИК (mm): 76/67
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 13.21
 ДУБИНА (m): 12.3
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
2
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1991.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 392
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 539
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 653
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ